ELINKEINOTOIMINTA

Yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Keneen olla yhteydessä. Kenet kutsua tilaisuuteen? Ajantasaiset yhteystiedot.

 

Elinkeinotoiminnan ratkaisu

 

1. Hankeseuranta

Koosta sidosryhmistä hankeryhmä, ja viesti tehokkaasti tälle hankeryhmälle. Kaikki sidosryhmät pysyvät ajantasalla tehokkaalla prosessilla.

2. Kriitisen kirjeenvaihdon seuranta tehokkaasti

Sähköpostikirjeenvaihto voidaan linkittää asiakkaaseen tai yhteiseen hankkeeseen. Näin kaikki toimijat ovat ajantasalla tilanteesta ja pystyvät toimimaan tehokkaasti ilman turhia tilannekyselyitä.

3. Yhtenäinen tieto kaikilla tasoilla

Elinkeinotoimi, kunnan johto tai hankehenkilöstö näkevät samat tiedot roolipohjaisen ohjausnäkymän kautta. Tämä parantaa tehokkuutta ja poistaa virhetilanteita.