KENTTÄ­HENKILÖKUNTA

Asiakkaiden palveleminen kentällä. Ajantasainen tieto. Suunnitelmien muutos. Missä se työpiste olikaan?

 

Liikkuvan kenttähenkilöstön yleinen ratkaisu

 

1. Muokattava

Juuri tämän prosessin käsitteet ja vaatimukset voidaan rakentaa joustavaan Parempikunta -ratkaisuun. Voit pilotoida uutta käyttöaluetta jopa pääkäyttäjän tekemillä muokkauksilla.

2. Ristiinkuormitus mahdollista

Laajat toimenkuvat, useat resursoijat ja työtehtävät ovat mahdollisia, kun kenttähenkilökunnan koko työnkuva on saman ratkaisun piirissä.

3. Laitteiden hallinta

Yhteiskäytössä olevat laitteet voidaan lisätä resurseiksi kenttähenkilökunnan ratkaisuun. Tämä parantaa käyttöastetta ja läpinäkyvyyttä laitteidenkin osalta.

Teknisen toimen ratkaisu

 

1. Mobiilisti kentällä

Kenttähenkilökunnan ratkaisu on käytettävissä mobiililaitteilla. Myös off-line – esim. väestönsuojissa tai kunnan reuna-alueilla.

2. Oikea tieto aina tekijällä

Muutokset ja lisätiedot välittyvät reaaliakaisesti tekijälle. Tämä poistaa sekaannuksia ja turhia kyselyitä – näin prosessin tehokkuus paranee.

3. Hallitse muutokset

Ratkaisu mahdollistaa tehokkaan viestimisen työnjohdolta jokaiselle tekijälle. Näin mahdolliset pikaisetkin muutostilanteet voidaan ohjata tehokkaasti ja varmistetaan ajantasaisen tiedon jakelu kaikille osallisille.

4. Resursoi tehokkaasti

Tehokkaat resursointi näkymät työnjohdolle mahdollistavat nopean suunnittelun. Myös automaattinen resursointi on mahdollista ottaa käyttöön.

5. Oikea tilannekuva

Roolipohjainen ohjausnäkymä varmistaa yhtenäisen tilannekuvan kaikille. Laajennettavissa tiedollajohtamisen tukipalveluprosessi -moduulilla, joka on maksullinen lisäosa.