TIEDOLLA JOHTAMINEN

Faktaa päätöksen perustaksi. Visuaalisesti. Reaaliaikaisesti. Mobiilissa ja tietokoneella. Pilvipalveluna. Muokkaa raporttia eteenpäin. Jaa myös kaverille.

 

Kenttähenkilökunnan ohjausnäkymä ja raportointi

 

1. Graafinen töiden- ja resurssien hallinta

Aikataulutaulukko kertoo yhdellä silmäyksellä resursoinnin tilanteen ja töiden etenemisen. Sen monipuolisilla ominaisuuksilla hallitset resursoinnin ja aikataulutuksen ohjauksen parhaalla mahdollisella tavalla. Varmistat, että oikeat resurssit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Suunnitelmallinen resurssien käytön optimointi tehostaa palvelua, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää työhyvinvointia.

2. Karttakäyttöliittymä

Järjestelmään integroidulla karttakäyttöliittymällä saat kokonaiskuvan kentän tilanteesta. Kartalta näet sijainnin lisäksi kohteiden, töiden, ajoneuvojen ja resurssien oleelliset tiedot.

3. Koontinäytöt reaaliaikaiseen tilanneseurantaan

Roolikohtaisilla koontinäytöillä seuraat reaaliaikaisesti kenttäpalvelun tilannetta.
Näet avainluvut taulukoina ja graafisesti.
Tiedät koko ajan missä mennään ja pidät kenttäpalvellun ohjauksen oikeilla raiteilla.

4. BI raportointi

Korkeatasoiset Business Intelligence raportit kenttäpalvelun seurantaan, suunnitteluun ja tukemaan päätöksentekoa.

 

Asiakaspalvelun ohjausnäkymä ja raportointi

 

1. Tietoa tilanteesta nopeasti

Parempikunta -ratkasu ja ohjausnäkymä ovat reaaliaikaisia. Ohjausnäkymä mahdollistaa nopean ylätason katsauksen ja porautumisen siitä aina yksittäiselle tapahtumalle.

2. Nopeat ja helpot työkalut

Selainpohjainen käyttöliittymä on saatavissa vaikka kotikoneelta. Mobiililaitteiden käyttökokemus on hyvin samanlainen kuin omalla tietokoneellasi.

3. Yhtenäinen tilannekuva

Turhat tilannekyselyt poistuvat ja keskustelu siirtyy enemmän analyysiin ja ongelmanratkaisuun. Ratkaisu mahdollistaa valitun tiedon jakamisen myös kuntalaisille.

4. Johtaminen kehittyy tietoperustaiseksi

Tavoiteasetanta ja seuranta on helppoa, kun yhtenäinen tieto on laajasti käytössä kunnan henkilöstöllä. Tehokas johtaminen vaatii tietoa tuekseen.